top of page

 

Sözleşmeli öğretmenken kadroya nasıl geçilir?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli öğretmenlik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Diğer yandan bir yıl da öğretmen kadrosuna atanarak görev yapıyor.

 

Peki, mevcut sözleşmeli öğretmenlik süresi ne kadar?

 

.Çıkan KHK ile sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi 3+1 olarak şekillenmişti. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 3+1 NEDİR?

Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en az 4 yıl kalıyor. Sözleşmeli olarak ataması yapılan bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer değiştirme hakkına sahip olabiliyor. Bu durum 2018 yılında 3+1 düzenlemesi olarak kabul görmüştü. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli öğretmenlik süresi şöyle:

Atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

3 yılın sonunda ne yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yılı doldurduğunda kadroya geçirilme işlemleri MEB tarafından gönderilen kararnamelere göre yapılır. Bu kararname sonrasında sözleşmeler feshedilip kadroya geçiş işlemleri MEBBİS üzerinden yapılarak yeni MEBBİS şifreleri öğretmenlere verilir. Bu işlemleri il-ilçe milli eğitim müdürlükleri yürütür.

Son düzenleme (26 Ocak 2023)

26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aday sözleşmeli öğretmenlerin, kadrolu aday öğretmen statüsüne geçiş hakkı tanınmıştır.

Bu geçişi talep edenlerin kurumlarına dilekçe yazması gerekmektedir. Dilekçe sonrası süreçte, geçiş yapmak isteyen sözleşmeli aday öğretmenlerin, kadrolu aday öğretmenliğe geçiş bilgileri silsile yolu ile Bakanlığa ulaştırılacaktır.

Dilekçe örneği indirmek için tıklayınız.

bottom of page