top of page

Öğretmen İkinci Üniversitesi Hizmet Puanı İşlemleri

Öğretmenlerin hizmet puanlarına bazı kriterlerin de eklenmesine ilişkin düzenleme 19.6.2020 tarihinde yayımlanmıştı.

Yapılan değişiklik sonrası kapsama giren;

- İYEP,
- Belleticilik,
- Artırımlı zorunlu hizmet ek puanı (muaf olan öğretmenler dahil),

19.06.2020 sonrası yapılan görevler hizmet puanına eklenecek yani geçmişe dönük verilmeyecek.

 

Fakat;

- Ödüller (Başarı, Üstün Başarı ve Ödül) için verilecek puanlar (2011 yılında kaldırılan Teşekkür, Takdir ve Aylıkla ödüllendirmeye puan verilmeyecek),
- Projelerde yapılan dereceler,
- Spor ve kültür faaliyetleri dereceleri,
- Uluslar arası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan Makaleler,
- E-Twining sertifikası
- Marka tescili ve patentler ile
- İkinci üniversite, yüksek lisans ve doktora için verilecek puanlar ise geçmişe dönük puanlanacak. Yani 19.6.2020 öncesi ve sonrasında alınan bu belgeler puan olarak değerlendirilecek.

İkinci üniversite, yüksek lisans ve doktora puanlarının sadece en yüksek puanlı olanı değerlendirilecek. Yani hem ikinci lisans, hem yüksek lisans hem de doktora yapmış olsa da sadece doktora için puan verilecektir.

 

 

Puanlama şu şekilde olacak;
- Doktora mezunu olanlara 90
- Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50
- Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30
- İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10 puan.

İl İçi Yer Değiştirme İsteyecekler

 

Dikkat...

Hizmet puanı güncellemeleri yapılırken özelikle de öğrenim durumu ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bazı öğretmenlerden önce puan verildiği sonra geri alındığı gibi bilgiler gelmektedir.

Bu durumun en önemli kaynağı da Tezsiz yüksek lisansa bağlıdır.

İki türlü durum söz konusudur.

Bunlardan;

Diplomasında tezsiz yüksek lisans yazanlar,

Bazı üniversitelerin eğitim fakültelerinde lisans+birleştirilmiş tezsiz yüksek lisansa diploması vererek yani lisans eğitimine ilave bir yıl da tezsiz yüksek lisans yapıp tek diplomada ikisi de belirtilenlere 30 ek puan verilmektedir, bu doğru bir uygulamadır.

Tezsiz yüksek lisansın hangi alanda yapıldığının da önemi yoktur çünkü yönetmelik ayrım yapmamıştır.

Formasyon için yapılan Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansa yönetmelik gereği puan verilmemektedir. Bu eğitimler formasyon yerine alındığı için bakanlık bunları kapsam dışı bırakmış ve yönetmelikte de "Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç" şeklinde açıkça belirtilmiştir.

- Genel anlamda sorun buradan kaynaklanmaktadır. Sistem ilk çalıştırıldığında ( ek puanlar işlendiğinde) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi almış olanlardan "bilgileri mebbis'te formasyon bölümüne işlenmesi gerekirken öğrenim durumuna eklenmiş" olanlara puan vermiştir.

MEB durumu fark edince bu kez bu puanlar silinmiştir.

Bu noktada sorun yaşanmaması için MEB'de hummalı bir çalışma yürütülmektedir.

Sisteme (yetkililerin gördüğü bölüme) yüksek lisans girişi yapılan öğretmen için;

Butonu eklenmiştir.

MEB tarafından il içi başvuru yapanlara yönelik bu butona ilişkin onayın tüm öğretmenler için yapılması il/ilçe MEM'lere bildirilmiştir.

Okul İdareleri İşlemleri

Okul idareleri il içi yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenin okul onayını yaparken öğretmenin mebbis kayıtlarından öğrenim durumunu incelemelidir. Bu kontrole göre varsa hatanın düzeltilmesini sağlamalıdırlar.

Başvuru yapmış bir öğretmenin bilgilerinde değişiklik olmuşsa başvurusunu reddetmeli, öğretmene bildirmeli ve sistemde puan düzeltmesi yapıldıktan sonra tekrar başvuru yapması öğretmen söylenmelidir.

Okul idaresi onay bölümünü sürekli takip etmeli başvuranlardan okul onayı verdikleri halde ilçe/il onayında reddedilen varsa gerekçesini araştırmalı, ilgili öğretmeni bilgilendirmelidir.

Konuya ilişkin öğretmen başvurularını (düzeltme taleplerini) zaman kaybetmeden çözümlemeye yetkili makama iletilmek üzere üst makama göndermelidirler.

Öğretmen İşlemleri

Bu aşamada il içi yer değiştirecek öğretmenle önem kazanmaktadır. Çünkü başvuru süresi azalmıştır.

- Mebbis'tebilgilerini kontrol etmelidirler.
- Eksiklik varsa (örneğin yüksek lisans diploması girilmemişse) diplomayı da ekleyip bir dilekçe ile okula başvurmalıdırlar.
- Belgesi olmadığı halde sisteme girilmiş (örneğin yüksek lisans bilgisi) ise okula dilekçe ile başvurup yanlışlığın düzeltilmesini sağlamalıdır.
- Belge işlenmiş olduğu halde puanda sorun varsa bununla ilgili dilekçe vermelidirler.
- Tercih yapmışlarsa okul/ilçe/il onayını takip etmelidirler.
- Herhangi bir yer reddetmişse gerekçesini mutlaka sormalıdır.
- Red işlemi puan değişikliği kaynaklı ise öğretmen puan düzeltmesi yapıldıktan sonra tercihlerini yeniden girmeli ve onaylamalıdır.
- Ardından okul/ilçe/il onaylarını yine takip etmelidir.
- Başvurular 27/07/2020 Pazartesi sona ermekte olup son güne bırakmamalarında da fayda vardır.
- İl dışında olan öğretmenler telefon ile uyarı ve taleplerini iletirken, mail gibi elektronik kaynaklarla yazışmalarını yapabilirler.

Geçiş aşamasının sağlıklı atlatılması için Bakanlık/İl/ilçe/okul yetkilileri ile öğretmenlere görev düşmektedir.

Tabii ki puanlarla ilgili, kriterlerle ilgili olumlu olumsuz tartışmalar, haklı tespit ve şikayetler söz konusudur fakat bu yazıda amaç kriterleri tartışmak değil yer değiştirme döneminin sağlıklı işlemesine katkı sunmaktır. Değerlendirmeler mevcut ve yürürlükte olan hukuki düzenlemeye göre yapılmıştır.

Aynı sorun bayramdan sonra il dışı isteyecek öğretmenlerde de yaşanabilecektir. O dönemde de öğretmenlerin aynı noktada dikkatli olmaları gerekmektedir.

 İKİNCİ ÜNİVERSİTE EK HİZMET PUANI TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bottom of page