top of page

Öğretmen Farklı İlde Seminere Katılım İşlemleri

Okullarda derslerin sona ermesi ile birlikte öğretmenlerin tatili başlamamaktadır. Öğretmenler ders kesiminden 1 Temmuz'a ve Eylül'de de 1 Eylül'den derslerin başlamasına kadar mesleki çalışma yaparlar.

Her yıl Haziran dönemi mesleki çalışmanın ikinci haftası ile ilgili açıklama yapılır ve görev yeri dışındaki il/ilçelerde yapılabileceği bildirilir. Programda bu yönde bir açıklama yok fakat mevzuatta bu yönde düzenleme var.

"Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Madde 38... c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır."

Tüm Liselerde;

"Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 87...b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar."

hükümleri uygulanır.

Öğretmenlerin, sene sonlarında düzenlenen bazı seminerlere katılım gerçekleştirmesi gerekirken, elbette ki okul yılının bitmesi ile başka bir ilde bulunmaları söz konusu olmaktadır. Görev aldığı okulun dışında seminerlere katılmak isteyen öğretmenler ise, milli eğitim müdürlüğüne ve semineri alacak olduğu okul müdürlüğüne bir dilekçe hazırlayıp göndermesi ve bilgilendirmesi gerekmektedir. Kabul görmesi durumunda ise alınacak olan eğitim, talep edilen yeni okulda gerçekleştirilebilecektir.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

bottom of page