top of page

Öğretmen Egzersiz İşlemleri

EGZERSİZ (DERS DIŞI EĞİTİM) NEDİR?

 

Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi için ders dışında yapılacak eğitim çalışmalarının bütününe egzersiz denilmektedir.

Egzersiz Nasıl Açılır?

MEB’de egzersiz açmak için öncelikle bağlı olduğunuz İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlamış olduğu duyuruları dikkate alınız. Egzersiz açabileceğiniz başlıklar 2010 /49 sayılı genelge kapsamında belirlenmiştir. Ayrıca İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün insiyatifi ile 2010 / 49 sayılı genelge de yer almayan bazı başlıklarda da egzersiz faaliyeti açılabilmektedir. Örneğin Akıl ve Zeka Oyunları , Diksiyon , Hızlı Okuma vb. 2010 / 49 sayılı genelge dışında Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında da bir çok konuda egzersiz açabilirsiniz.

Kimler Egzersiz Açabilir?

 

2010 / 49 Sayılı Ders Dışı Faaliyetleri Genelgesinde yer aldığı gibi ;  kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalarda sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir. Kurs Vitrinin‘den almış olduğunuz Kamu Üniversitesi Onaylı , Eğitmenlik Belgeleri ile egzersiz açabilirsiniz. Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi , Hızlı Okuma Eğitmenliği Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi ve Satranç Eğitmen Eğitimi için başvurunuzu yapın sizleri bilgilendirelim.

İlgili genelge

Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5 ‘ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Bu genelgede dikkat çeken husular şunlardır:

1-Ders dışı egzersiz çalışmalarının planlanması sene başı öğretmenler kurulunda yapılmalıdır.

2-Okul müdürlükleri edebiyat-resim-spor alanlarında ve TÜBİTAK projelerine dengeli bir şekilde dağıtmalıdır.

3)Egzersiz çalışmalarına daha fazla öğrencinin katılımı sağlanmalıdır.

4)Okulun 1 yıllık ek ders saati tespit edilerek egzersiz yapacak öğretmenin kaç saat egzersiz yapacağı çıkarılmalıdır. Egzersiz yapan tüm öğretmenlerin egzersiz saati toplamı % 6’lık dilimi aşmayacaktır. Her öğretmene düşen egzersiz saati toplamı belirlenmelidir.( Örneğin; on sınıflı ve her sınıfı iki şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada otuz saat ders okutulduğu varsayıldığında, otuz iki hafta sürecek bir ders yılında o okulda 10x2x30x32=19200saat ders okutulacaktır.

Bunun %6 ‘sı olan 1152 ders saati, ders dışı eğitim çalışmaları için azami olarak kullanabilecek ve bu kapsamda görev alacak öğretmenlerin tamamı için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir.)

5)Egzersiz planları 3 nüsha halinde düzenlenmelidir. Planlarda haftalık ve aylık egzersiz saat ve günleri belirtilmelidir.

6)Egzersizler 2+2+2 veya 3+3 şeklinde günlere bölünecektir. Yani egzersiz çalışmaları en az 2 gün en fazla 3 gün olacaktır.

7)2013 Toplu sözleşmesinde egzersiz saati toplamı % 5’ten % 6’ya yükseltilmiştir. Buna göre planlama yapılmalıdır.

8)Egzersiz planına “Bu plan 25/07/2010 tarih ve 27632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin kararın 17. Maddesine ve 19/08/2010 tarih ve 52578 sayılı 2010/49 No’lu Milli Bakanlığı Genelgesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.” İbaresi yazılmalıdır.

9)Okul müdürleri veya ilgili müdür yardımcıları egzersiz planlarını inceleyerek “Tarafımdan incelenmiştir.” İbaresi kullanılarak onaylanmalıdır.

10)Egzersizin onaylanmasının ardından egzersiz etkinlikleri başlatılacaktır. Söz konusu ek ders ücretleri de egzersiz başlangıcında yazılmaya başlanacaktır.

11)Öğrenci seçimi ve plan hazırlama gibi çalışmalar egzersiz konusu değildir. Öğrenciyle yüz yüze yapılan çalışmalar egzersiz konusu olarak yazılmalıdır.

12)Hangi alanlarda kimlerin egzersiz yapacağı 2010/49 sayılı genelgeyle belirtilmiştir. Bu alanlar dışında ders işlemeye yönelik yöntemler egzersiz çalışması sayılmazlar.

13)Egzersiz çalışmalarında öğrenci sayısı asgari sayının altına düşerse veya etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılması mümkün olmayacağının saptanması halinde etkinlik hemen durdurulacaktır.

14)Aynı egzersiz etkinliğine birden fazla öğretmen görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

15)Egzersiz planlarının uygulanmasında ve takibinden okul idaresi sorumludur. Egzersiz saatlerinde öğretmenlerin görevlerinin başında olması gerekmektedir.

Etkinlikler

Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları şunlardır:

A-İzcilik

B-Beden eğitimi ve spor çalışmaları

a) Futbol

b) Hentbol

c) Basketbol

ç) Voleybol

d) Atletizm

e) Güreş

f) Badminton

g) Kros

ğ) Judo

h) Karate

ı) Tekvando

i) Tenis-Masa Tenisi

j) Jimnastik

k) Yüzme

l) Satranç

m) Boks

n) Eskrim

o) Kayak

ö) Oryantiring

C-Halk oyunları

D-Güzel sanatlar

a) Plastik Sanatlar

1) Resim

2) Heykel

3) Mimari

b) Fonetik Sanatlar

1) Müzik

2) Edebiyat

c) Dramatik Sanatlar

1) Tiyatro

2) Opera

3) Bale

4) Drama

5) Sinema

ç) Havacılık

1) Model Uçak

2) Model Roket

3) R/C Model Uçak

E-Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları

Etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler şunlardır:

İzcilik: Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş “İzci Liderliği Sertifikası” bulunan öğretmenler tarafından yürütülür.

Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları: Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Halk Oyunları: Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Güzel Sanatlar: Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Havacılık: Türk Hava Kurumunca düzenlenen kurslara katılarak “Rehber Öğretmen Sertifikası” alan öğretmenler tarafından yürütülür.

Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları: İlgili alan öğretmenleri tarafından yürütülür.

Etkinliğe katılacak en az öğrenci sayıları şu sayılardadır:

Etkinlik AlanıEn Az Öğrenci Sayısı

İzcilik12

Beden Eğitimi Ve Spor Çalışmaları

a) Futbol 18

b) Hentbol 14

c) Basketbol 12

ç) Voleybol 12

d) Atletizm 12

e) Güreş 10

f) Badminton 8

g) Kros 8

ğ) Judo 7

h) Karate 7

ı) Tekvando 7

i) Masa Tenisi 6

j) Jimnastik 6

k) Yüzme 6

l) Satranç 6

m) Boks 6

n) Eskrim 6

o) Kayak 6

ö) Oryantiring 6

Halk Oyunları 12

Güzel Sanatlar 8

a) Plastik Sanatlar

1) Resim

2) Heykel

3) Mimari

b) Fonetik Sanatlar

1) Müzik

2) Edebiyat

c) Dramatik Sanatlar

1) Tiyatro

2) Opera

3) Bale

4) Drama

5) Sinema

ç) Havacılık (**) 8

1) Model Uçak

2) Model Roket

3) R/C Model Uçak

Bilim Olimpiyatları Ve Proje Çalışmaları (*) (***)En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.

EGZERSİZ DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bottom of page