top of page

Öğretmen 40 Saat Sınırı

1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

 

 

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir."

 

Ayrıca; 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında şöyle denilmektedir:

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir."

 

 

Yine, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında Destekleme ve yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlara ilişkin 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 2. maddesinde şöyle denilmiştir:

"2. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin, normal müfredat kapsamında okuttukları dersler dahil olmak üzere haftada en fazla 40 saat ders okutmaları mümkün olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir."

Bu açıklamalarca "Öğretmenlere verilecek ek ders 40 saatle sınırlandırıldı.(Dikkat çekiyorum "ders" değil "ek ders" sınırlandı deniliyor.)" denilerek 15 saat maaş karşılığı düşüldükten sonra nöbet, sınıf öğretmenliği ve DDH görevine ek ders ödemeyerek 25 saat ek ders ödeyen kurumlar ile öğretmenlere belleticilik ve ders dışı eğitim çalışmaları görevleri vermeyen ve bu görevlere binaen ek ders ödemesi yapmayan kurumlar olduğu bilgisi sitemize iletilmiştir.

Fakat açıklamalara dikkatle bakıldığında alınacak ek dersin 40 saatle sınırlandırılmadığı okutulacak azami dersin 40 saat olarak sınırlandırıldığı açıkça görülmektedir. Kısacası "ek ders" kavramı ayrı şeydir 40 saat ile sınırlandırılan "ders" kavramı ayrı şeydir. Biri "ek derstir" diğeri "ders" tir.

 

ÖĞRETMENLER NE KADAR EK DERS ALABİLECEKLERDİR?

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri ışığında öğretmenler; hafta içi 15 saati aylık karşılığı, 9 saati de isteğe bağlı ve 6 saati zorunlu ek ders karşılığı olmak üzere 30 saat ve destekleme ve yetiştirme kurslarında da 10 saat olmak üzere toplam 40 saat ders görevi alabilecektir.

 

Kısacası bir öğretmen; 30 saat ders ile birlikte destekleme ve yetiştirme kurslarında da 10 saat kurs toplamda 40 saat derse girdiğinde 40 saat ek ders sınırı var denilip nöbete ücret ödenmeyip, DDH ücreti ödenmeyip, sınıf öğretmenliği ücreti ödenmeyip 25 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Esasında bu öğretmenimize toplamda; 2 saat sınıf öğretmenliği + 3 saat DDH + 3 saat nöbet + 15 saat ek ders + 10 saat Yetiştirme Kursu ek dersi = 33 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Akabinde zamanı uygun olduğunda belleticilik görevini yerine getirdiğinde bu görevine ait ek ders görevini ve ders dışı eğitim faaliyeti görevi olması halinde de bu görevine ait ek ders ücretlerini ekstra alabilecektir.

Örneğin haftada iki defa belleticilik + nöbet görevi alan öğretmenimiz haftada 7+7= 14 saat ek ders ücreti alabilecektir. 33 saatte yukarıda verdiğimiz örnekte ek ders ücreti alabildiğine göre toplamda belleticilik +nöbet görevi ile birlikte 14+33= 47 saat ek ders ücreti alabilecektir.

 

ÖĞRETMENLERE, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİNE BİNAEN AYRICA 2 SAAT EK DERS ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 5. fıkrasındaki; "(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükümlerince öğretmenlere, sınıf öğretmenliği görevine binaen ayrıca 2 saat ek ders ödenecektir.

 

ÖĞRETMENLERE, FİİLEN OKUTTUKLARI HER 10 SAAT DERS İÇİN 1 SAAT DAHA HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREVİ KARŞILIĞINDA AYRICA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükümlerince 10 saate 1 saat ders dışı hazırlık görevlerine binaen ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 10 saat dersi için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında da ek ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla toplamda extra en fazla 3 saat DDH ek ders ücreti alabilmektedir.

ÖĞRETMENLERE, BELLETİCİLİK GÖREVİNE BİNAEN AYRICA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim - öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez." hükümlerince,

 

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı 12. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi, "3 saat" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır." hükümlerince belleticilik görevlerine binaen extra ek ders ücreti alabilecektir.

bottom of page