top of page

Öğretmen Mal Bildirimi İşlemleri

 Devlet memurları;

 

Eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklara ait taşınmaz mallar ile kendilerine yapılan aylık net ödemenin 5(beş) katından fazla tutardaki malları (her biri için ayrı olmak üzere; para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleri) için Mal Bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Memurlar, mal bildirimine konu mallarının bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, bazı durumlarda zorunlu olarak Mal Bildirimi vermek zorunda iken, bazı durumlarda bildirim verme zorunluluğu mal miktarında artış veya azalış olması şartına bağlanmıştır. Bunların yanı sıra, belli dönemlerde de memurların bildirimlerini yenilemeleri şartı getirilmiştir.

Bildirilecek malın olup olmadığına bakılmaksızın mal bildirimi verilecek haller

*İşe girişlerinde (işe giriş için ibraz edilmesi gereken belgelerle birlikte),

*Görevlerinin sona ermesi hallerinde (ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde),

mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Mal bildiriminin yenilenmesi gereken haller

Devlet memurları, görevlerine devam ettikleri süreler içerisinde, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilerler.

Bildirimin yenilendiği durumlarda, o dönem itibariyle sahip olunan ve bildirim konusu olabilecek tüm mallar, yapılacak bildirimde gösterilir.

Bildirimin yenilenmesinde, bildirime konu malın bulunup bulunmadığına bakılmaz ve her durumda bildirimde bulunulur.

Ek mal bildirimi verilmesi gereken haller

Devlet memurlarının; kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğu durumlarda, değişiklikten itibaren bir ay içerisinde, yeni edinilen mallara ilişkin ek bildirim vermeleri zorunludur.

Ek mal bildiriminde, daha önce bildirilmiş olan malların yeniden belirtilmesine gerek yoktur.

Mal bildirim formu: İndirmek için tıklayınız.

bottom of page