top of page

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Dosyaları

1) Aday Öğretmen Dosyası

İçerik (MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Adaylık Mevzuatına Uygundur.)

A - Giriş Belgeleri

1) Kapak

2) Türk Bayrağı (Renkli)

3) Atatürk Resmi (Renkli)

4) İstiklal Marşı (Renkli)

5) Öğretmen Meslek Andı (Yemin Belgesi)

6) Öğretmen Marşı

7) 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi

8) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

9) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

10) Öğretmenlik Meslek Kanunu

11) 2023-2024 Yıllık Çalışma Takvimi

12) Aday Öğretmenlik Sürecine İlişkin Rehber Bilgi Notu

B - Aday Öğretmenlik Temel Eğitim Belgeleri

(Bu belgeler mevzuatta istenilen sayıda, görev yapılan il, ilçe ve okula uygun şekilde, eksiksiz gönderilir.)

1) Okul Uyum Eğitimi Programı Belgesi

2) Okul Aday Yetiştirme Programı Belgesi

3) Okul Form ve Evrak Çizelgesi

4) ÖBA Aday Öğretmenlik Seminer Özetleri

C - MEBBİS Formları

(Bu belgeler mevzuatta istenilen sayıda, aday ve danışman branşına uygun şekilde, eksiksiz gönderilir.)

 

1) Form 1 - Aday Öğretmen Ders Gözlem Formları

​2) Form 5 - Aday Öğretmen Kurum Gözlem Formları

3) Form 6/A - Aday Öğretmen Kurul Gözlem Formları

4) Form 6/B - Aday Öğretmen Komisyon Gözlem Formları

5) Form 7/A - Aday Öğretmen Veli Toplantısı Gözlem Formu

6) Form 7/B - Aday Öğretmen Veli Görüşmesi Gözlem Formu

7) Form 8 - Danışman Öğretmen Biçimlendirici Değerlendirme Formları

8) Form 12 - Aday Öğretmen Genel Değerlendirme Formu

9) Yukarıdaki tüm formlar istisnasız bütün aday öğretmenler için, branşlara uygun şekilde hazırlanır. Form 2, Form 3, Form 4, Form 9, Form 10 ve Form 11 rehberlik branşında ve RAM'larda çalışan öğretmenler için hazırlanır. Çünkü diğer branşlar bu formları doldurmaz.

D) Aday Öğretmen Dosyası Ücretlendirme

1) Sadece PDF

a) MEBBİS formları, sisteme kopyalanmaya hazır şekilde, PDF formatında, e-mail olarak gönderilir.

Ücret: 260 TL

2) Basılı + PDF

a) MEBBİS formları, sisteme kopyalanmaya hazır şekilde, PDF formatında, e-mail olarak gönderilir.

b) Basılı gönderilen formlar, orijinal MEBBİS formatında, MEB logolu şekilde gönderilir. Böylece MEBBİS üzerinden rapor alınmasına gerek kalmaz ve formlar sadece imzalanır.

c) Formlara ek olarak diğer tüm belgeler, basılı ve klasörlü şekilde kargo ile gönderilir.

d) Tüm belgeler sırası ile; poşet dosya, mavi kapaklı dosya, mavi telli klasör ve kargo muhafaza kutusuna dizilerek gönderilir.

e) Gönderi teslimatı Yurtiçi Kargo ile yapılır. (İstek halinde köylere PTT Kargo ile gönderilebilir.)

Ücret: 600 TL - Kargo ücreti bize aittir.

E) Dosya Örneği ve Tanıtımı

- Bu dosyanın tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız.

F) Kayıt ve Sipariş

- Kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2) Öğretmen Dosyası

İçerik (2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı)

1) Kapak

2) Türk Bayrağı (Renkli)

3) Atatürk Resmi (Renkli)

4) İstiklal Marşı (Renkli)

5) Öğretmen Özgeçmişi

6) Yıllık Çalışma Takvimi

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

8) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

9) Öğretmenlik Meslek Kanunu

10) 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi

11) Yıllık Plan (1 Adet Örnek.)

​12) Dersine Girilen Şubelerin Listesi

13) Performans Çizelgesi

14) Proje Değerlendirme Formu

Öğretmen Dosyası Ücretlendirme

1) Sadece Dijital İçerik

 

a) Dosya içeriği PDF şeklinde, e-mail olarak gönderilir.

Ücret: 70 TL

2) Basılı + Dijital İçerik

 

a) Dosya içeriği hem PDF şeklinde hem de basılı ve dosyalı şekilde gönderilir.

b) Bu içerik mavi kapaklı dosya ile gönderilir. Gönderi teslimatı Yurtiçi Kargo ile yapılır. (İstek halinde köylere PTT Kargo ile gönderilebilir.)

Ücret: 140 TL (Aday Öğretmen Dosyası ile birlikte alındığında kargo ücreti bize aittir.)

Kayıt ve Sipariş:

Kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3) Sınıf Rehberlik Dosyası

İçerik (2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı)

1) Kapak

2) Türk Bayrağı (Renkli)

3) Atatürk Resmi (Renkli)

4) İstiklal Marşı (Renkli)

5) Sınıf Yıllık Rehberlik Çalışma Planı (Sınıf düzeyine özel.)

6) Yönetmelik (Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri)

7) Sınıf Oturma Planı Örneği

8) Veli Görüşme Tutanağı

9) Öğrenci Görüşme Tutanağı

10) Okul Aile Birliği Toplantı Duyuru Ve Karar Örneği

11) Bireyi Tanıma Tekniklerinde Uyulması Gereken Kurallar Listesi

​12) Ev Ziyaret Formu / Tutanağı

13) Öğrenci Acil Durum Formu

14) Yıllık Çalışma Takvimi

Sınıf Rehberlik Dosyası Ücretlendirme

1) Sadece Dijital İçerik

 

a) Dosya içeriği PDF şeklinde, e-mail olarak gönderilir.

Ücret: 40 TL

2) Basılı + Dijital İçerik

 

a) Dosya içeriği hem PDF şeklinde hem de basılı ve dosyalı şekilde gönderilir.

b) Bu içerik mavi kapaklı dosya ile gönderilir. Gönderi teslimatı Yurtiçi Kargo ile yapılır. (İstek halinde köylere PTT Kargo ile gönderilebilir.)

Ücret: 80 TL - Kargo ücreti bize aittir. (Aday Öğretmen Dosyası ile birlikte alındığında kargo ücreti bize aittir.)

Kayıt ve Sipariş:

Kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4) Kulüp Dosyası

İçerik (2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı)

1) Kapak

2) Türk Bayrağı (Renkli)

3) Atatürk Resmi (Renkli)

4) İstiklal Marşı (Renkli)

5) Sosyal Kulüp Yıllık Çalışma Planı (Kulübe özel.)

6) Yıllık Çalışma Takvimi

7) Ay Sonu Faaliyet Rapor Örneği

8) Yıl Sonu Faaliyet Rapor Örneği

9) Sosyal Kulüp Yönetmeliği

10) Kulüp Toplantı Tutanağı Örneği

Kulüp Dosyası Ücretlendirme

1) Sadece Dijital İçerik

 

a) Dosya içeriği PDF şeklinde, e-mail olarak gönderilir.

Ücret: 35 TL

2) Basılı + Dijital İçerik

 

a) Dosya içeriği hem PDF şeklinde hem de basılı ve dosyalı şekilde gönderilir.

b) Bu içerik mavi kapaklı dosya ile gönderilir. Gönderi teslimatı Yurtiçi Kargo ile yapılır. (İstek halinde köylere PTT Kargo ile gönderilebilir.)

Ücret: 70 TL - Kargo ücreti bize aittir. (Aday Öğretmen Dosyası ile birlikte alındığında kargo ücreti bize aittir.)

 

Kayıt ve Sipariş:

Kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5) Günlük Plan Dosyası

İçerik (2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı)

1) Kapak

2) Türk Bayrağı (Renkli)

3) Atatürk Resmi (Renkli)

4) İstiklal Marşı (Renkli)

5) Eğitim Ve Öğretimde Ders Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge

6) Yıllık Çalışma Takvimi

7) Ders Planları (Branş, okul, okul müdürü, öğretmen ve sınıf düzeyine özel hazırlanır. Bir yıldaki tüm haftaları kapsar. Ünitenin veya konunun yapısına göre bazı haftalar birleştirilebilir.)

Ders planları branş, okul, okul müdürü, öğretmen ve sınıf düzeyine özel hazırlanır. Haftalık olarak yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin planlarını içerir. Aynı düzey olan sınıflarda şubeler farklı olsa da aynı ders planı geçerlidir.  

Örneğin; 5/A, 5/B Matematik dersi için bir adet 5. Sınıf Düzeyi Matematik Dersi Ders Planı yeterlidir. 

Günlük Plan Dosyası Ücretlendirme

Basılı Gönderim - Günlük Plan Dosyası yalnızca basılı gönderilmektedir.

 

a) Dosya içeriği basılı ve dosyalı şekilde gönderilir.

b) Bu içerik mavi kapaklı dosya ile gönderilir. Gönderi teslimatı Yurtiçi Kargo ile yapılır. (İstek halinde köylere PTT Kargo ile gönderilebilir.)

Ücret:

1 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 200 TL ​

2 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 250 TL ​

3 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 300 TL ​

4 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 350 TL ​

5 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 400 TL ​

6 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 450 TL ​

7 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 500 TL ​

8 Adet Günlük Plan - Mavi Kapaklı Dosya 550 TL

(Aday Öğretmen Dosyası ile birlikte alındığında kargo ücreti bize aittir.)

Hazır plan listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıt ve Sipariş:

Kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page