top of page

Aday Öğretmenlik Aşamaları

1.AŞAMA yetiştirme süreci olarak adlandırılıyor. Aday öğretmenin yetiştirilmesini kurum, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yapıyor. Okul müdürü, aday öğretmene danışman öğretmen atıyor ve yetiştirme süreciniz başlıyor. Danışman öğretmen genellikle kendi zümrenizden bir kişi olarak belirleniyor. Zümrenizden bulunmadığında gönüllülük esası ile farklı branştan danışman ataması yapılabiliyor. Yetiştirme süreci; okuldaki gözlem faaliyetleri ve formları, seminer programları, alan gezileri, veli toplantıları, kurul ve komisyon toplantıları, danışman değerlendirmeleri ve bunun gibi daha bir çok çalışmayı kapsıyor.  Yaptığınız bu çalışmaların hepsini raporlandırarak dosya halinde hazırlamanız gerekiyor.

2.AŞAMA ise komisyon değerlendirme süreci olarak adlandırılıyor. Bu süreçte aday öğretmen, değerlendirme sürecinde bağlı olduğu il-ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından atanan maarif müfettişi, çalıştığı kurumun müdürü ve danışman öğretmeni tarafından oluşan komisyon tarafından adaylık faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediği kontrol ediliyor. Değerlendirmelerde, meslek içerisinde geçirdiğiniz süreç ve aday öğretmen dosyanız baz alınıyor. 

Aday Öğretmenlik Tüm Süreç: Hakkımızda
bottom of page