top of page

Aday Öğretmenlik Aşamaları

Adaylık süreci kısaca yetiştirme olarak adlandırılır. Aday öğretmenin yetiştirme süreci çok aşamalıdır. Aday öğretmenin yetiştirilmesini kurum, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri müşterek olarak yapar.

 

Okul müdürü, aday öğretmene danışman öğretmen atıyor ve yetiştirme süreciniz başlıyor. Danışman öğretmen genellikle kendi zümrenizden bir kişi olarak belirleniyor. Zümrenizden bulunmadığında gönüllülük esası ile farklı branştan danışman ataması yapılabiliyor.

 

Yetiştirme süreci; okuldaki gözlem faaliyetleri ve formları, seminer programları, alan gezileri, veli toplantıları, kurul ve komisyon toplantıları, danışman değerlendirmeleri ve bunun gibi daha bir çok çalışmayı kapsıyor.  Yaptığınız bu çalışmaların hepsini raporlandırarak dosya halinde hazırlamanız gerekiyor.

Aday Öğretmenlik Tüm Süreç: Hakkımızda
bottom of page