top of page

Öğretmen Norm-Kadro İşlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaklaşık olarak 40 bin öğretmen norm fazlası durumunda. Peki norm fazlası öğretmenler nasıl hesaplanıyor. Norm kadro hesabı yapılırken ders saat sayısı kaç olarak hesaplanır.

MEB’in ilgili yönetmeliğine göre a)6-31 saate kadar 1, b)31-42 saate kadar 2, c)42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir. Yani aslında norm kadronun mantığı öğretmen başına düşen ders sayısının 21 olmasıdır. 21 ders saati olarak dersler bölünüyorsa ve artık olarak kalan ders saati sayısı 15 dersin üzerindeyse o artık ders saatleri de bir norm kadro olarak kabul edilir. Yani okulunuzda ilgili branştan 78 ders saati varsa 21 saatten hesaplama yapılırsa 63 saat ders 3 norm kadroya tekabül eder. Geriye kalan 15 ders saati de bir öğretmene verilebileceğinden ilgili branşa 1 norm kadro daha verilir. Böylelikle ilgili branştaki norm kadro sayısı 4 olarak güncellenir.

Norm Fazlası Olan Öğretmen Nasıl Belirlenir?

Eğer ilgili kurumda norm fazlalığı oluşmuşsa norm fazlası olan öğretmen hizmet puanı en düşük olan öğretmen olarak belirlenir. Eğer puanlar da eşitse hizmet süresi baz alınır. Hizmet süresi en düşük olan öğretmen norm fazlası olur.

Norm Fazlası Öğretmenin Yer Değişikliği Nasıl Gerçekleşir?

Norm fazlası öğretmenler eğer yakın zamanda norm fazlası yer değişikliği atamaları yoksa ilçe içinde ihtiyacı bulunan başka okullara görevlendirme yoluyla mağduriyet giderilir. Eğer norm fazlası öğretmen yer değişikliği ataması varsa, norm fazlası öğretmen il/ilçe içinde açık bulunan okullara tayin istemek durumundadır.

Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.

bottom of page