top of page

Anayasa Mahkemesi Kararı Açıklaması

Sayın öğretmenlerimiz; bilindiği üzere sendikalar ve bazı siyasi partilerin işbirliği ile, 3/2/2022 tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerine itiraz edilerek konu Anayasa Mahkemesine taşınmıştı.


Yüksek mahkeme konu ile ilgili özet bir karar yayımladı. Sendikaların kanunun tamamını iptal etmesini istemesine karşın mahkeme, birkaç cümle ve fıkra dışında kanunun iptaline ilişkin itirazları reddetti.Soru 1: Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal mi edildi?


Cevap 1: Hayır. Sendikaların kanunun tamamını iptal etmesini istemesine karşın mahkeme, birkaç cümle ve fıkra dışında kanunun iptaline ilişkin itirazları reddetti.Soru 2: Öğretmenlik Meslek Kanunu hangi cümleler iptal edildi?


Cevap 2: Aday Değerlendirme Komisyonunun yönetmelik ile belirlenmesine ilişkin madde, öğretmenlik kariyer basamaklarının yönetmelik ile belirlenmesine ilişkin madde ile uzman öğretmenlik kapsamında asgari çalışmaları yapanlar ile ilgili cümleler iptal edildi.Soru 3: Öğretmenlik kariyer basamakları kaldırıldı mı?


Cevap 3: Hayır. Aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları kaldırılmadı. Mahkeme bu maddelerin iptali ile ilgili itirazları reddetti.Soru 4: Aday öğretmenliğin süresi kısaltıldı mı?


Cevap 4: Hayır. Aday öğretmenliğin süresi en az 1 yıl, en fazla 2 yıl olmak üzere değişmedi.Soru 5: 3+1 yıl çalışma şartı kaldırıldı mı?


Cevap 5: Hayır. Mahkeme bununla ilgili bir iptal kararı vermedi.
Tepkiler:


Sendikalar kanunun ve kariyer basamaklarının kaldırılmamasına sitem ederken uzman olma şartlarını tamamlamak üzere olan öğretmenler, geçmiş yıllarda sürüncemeye giren uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerinin yaşanmaması için Bakanlığın iptal kararlarına yönelik güncel bir yönetmelik ile bu süreci aşması gerektiğini belirtiyor.


Bilindiği üzere 2004 ve 2008 yıllarında yapılan itirazlarda daha önce uzman olan öğretmenler görevlerine devam ederek uzmanlık haklarından yararlanırken 15 yıl boyunda uzman olma hakkı elde edip uzman olamayan öğretmenler bu konuda mağdur edilmişti.6.442 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page