top of page

Aday Öğretmen Askerlik Tecil Evrakları

Aday Öğretmenken Askerliğin Ertelenmesi

Sözleşmeli öğretmenler diledikleri takdirde askerliklerini sözleşme bitimine kadar erteleyebilirler. Bunun için gerekli olan dilekçe yazılarak ilgili askerlik şubesine teslim edilebilir.Ancak genelde askere gidip döndükten sonra sözleşmeye devam edilerek görevin başına dönüşmesi tercih edilebilmektedir.

Askerlik Erteleme Süresi

En fazla 1 yıl ertelenebilen askerlik aday öğretmen için daha uzun süre ertelenmemektedir. Aday öğretmenlerin askerlik erteleme talebi için bağlı bulundukları il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapmaları ve yazılı olarak taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Ne Kadar Sürede Dilekçe Verilir?

Askerlik celbi geldiği zaman hemen bağlı bulunulan Milli Eğitim Müdürlüğüne veya çalıştığı kuruma dilekçe yazmaları, dilekçe sonucundaki belgelerle birlikte bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmayan adaylar asker  kaçağı sayılır ve zorla götürülerek askere alınırlar. Bu yüzden yasal takip gerekmektedir. 

Gerekli evraklar 

Erteleme dilekçesi - Örnek indirmek için tıklayınız.

Erteleme formu (bazı kurumlar dilekçe yerine bu formu talep edebiliyor.)  Örnek indirmek için tıklayınız.

Bu dilekçe veya form doldurulduktan sonra dilekçeyi destekleyici belgeler eklenebilir.

1.    Tecil nedenine ilişkin evraklar. Örn: Adaylık durumunu belirten mebbis çıktısı

2.    Tecil işlemi için gerekli evraklar. Örn. Atama kararnamesi

3.    Tecil işlemi için gerekli evrakler. Örn. Atama sonucu belgesi

Bunların yanında talep edilmesi durumunda aşağıdaki evraklar da verilebilir.

2 adet Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı fotokopisi,

2 adet Yüksek Öğrenim Belgesi. (Geçici mezuniyet belgesi, geçici diploma da olabilir.)

2 adet askerlik şubesinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi fotokopisi.

 

Bu süreçten sonra okul müdürlüğü gerekli bütün belgeleri onaylayarak 2 adet üst yazı hazırlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ekleri ile birlikte gönderir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yeni bir üst yazı ve eklerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

 

Bakanlık onayının gelmesinin ardından ilgili kurum veya müdür onayı tebliğ ederek süreç tamamlanmış olur. Aday öğretmen askerlik tecili işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra aday öğretmen sözleşme süresinde askerliğini tecil edebilecektir. Bu işlem için evrakların zamanında ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekir.

bottom of page