top of page

 

DERS PLANI  (GÜNLÜK PLAN)

Öğretmenin bir dersle ilgili olarak, haftalık işlenecek müfredat konularını (Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programı) planlanmış belgedir. Ders planının uygulanmasından öğretmenler sorumludur. Yıllık plandan farklı olarak bir dersin tüm hafta işlenecek toplam ders süresinde gerçekleştirilecek eylemler bu planda belirtilir. Eski ismi günlük plan, yeni ismi ders planıdır.

2017'de kaldırılan günlük planlar  EYLÜL 2022, 2779-EK sayılı tebliğler dergisinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararı ile tekrar zorunlu hale ''Ders Planı'' olarak getirilmiştir. Buna göre ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi kurumlarında ders planı hazırlamak öğretmenin görevidir ve zorunludur. Bu planlar okul idaresince kontrol edilerek onaylanır. Müdür, müfettiş veya teftiş yetkisi olan yetkililer istediğinde planın gösterilmesi zorunludur.

Ders planının bölümleri:

Biçimsel Bölüm

 • Dersin adı, sınıf düzeyi

 • Kazanımlar

 • Ünite kavramları ve sembolleri (varsa)

 • Öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri

 • Kullanılan araç gereçler (varsa)

 • Güvenlik önlemleri (varsa)

Giriş Bölümü

 • Dikkat çekme

 • Güdüleme

 • Hedeften haberdar etme

 • Gözden geçirme

 • Derse geçiş (Ön koşul bilgiler)

Gelişme Bölümü

 • Uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ayrıntıları ile açıklanır.

 • Ara özet

 • Ara geçiş

 • Etkinliklerin devamı açıklanır

Sonuç Bölümü

 • Özetleme

 • Tekrar güdüleme

 • Ölçme ve değerlendirme (varsa) 

 • Ödevlendirme (varsa)

OGRETMENADAYDOSYASİ.COM Ders Planı Çalışmaları

 

Ekip olarak zaten 2017 yılına kadar günlük plan hazırlama işlemimiz devam ediyordu. İlgili yönetmelik 2017'de değiştikten sonra çalışmalarımızı sonlandırmıştık. Yönetmelik Bakanlığın 2022 Eylül kararı ile tekrar zorunlu hale getirildiği için tekrar çalışmalarımıza başladık.

 

Branşınıza ve okulunuza yönelik hazır ders planları için tıklayınız.

 

https://www.instagram.com/adayogretmendosyasii/

https://www.ogretmenadaydosyasi.com

bottom of page