top of page

ADAY ÖĞRETMENİN ÖZLÜK HAKLARI

✔ Aday öğretmenin özlük hakları asil memur olan öğretmenlerle aynıdır.


✔ Aday öğretmenler, adaylık süreci içerisinde sendikalara üye olabilirler.


✔ Aday öğretmenin adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.


✔ Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.


✔ Aday öğretmen, adaylığı kalkmadan Eş Durumu Tayini isteyemez. (En az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar isteyebilir)


✔ Aday öğretmen, adaylığın kalkmasını beklemeden Sağlık Özrü Tayini isteyebilir.


✔ Aday öğretmenler de Milli Eğitimin düzenlediği mahalli ve merkezi tüm seminer ve kurslara katılabilir ve bunlar için harcırah alabilir.


✔ Aday öğretmenler de ÖSYM ve MEB’in düzenlediği sınavlarda gözetmen ve salon başkanı olmalarında hiçbir yasal engelleme bulunmamaktadır.


✔ Aday öğretmen, adaylık süreci içerisinde Hizmet Birleştirme (PUAN) yapabilir.

bottom of page