top of page

ADAY ÖĞRETMENİN ÖZLÜK HAKLARI

✔ Aday öğretmenin birçok hakkı asil memur olan öğretmenlerle aynıdır.


✔ Aday öğretmenler, adaylık süreci içerisinde sendikalara üye olabilirler.


✔ Aday öğretmenin adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.


✔ Aday öğretmen, adaylığı kalkmadan Eş Durumu Tayini isteyemez. (En az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar isteyebilir)


✔ Aday öğretmenler de Milli Eğitimin düzenlediği mahalli ve merkezi tüm seminer ve kurslara katılabilir ve bunlar için harcırah alabilir.


✔ Aday öğretmenler de ÖSYM ve MEB’in düzenlediği sınavlarda gözetmen ve salon başkanı olmalarında hiçbir yasal engelleme bulunmamaktadır.


✔ Aday öğretmen, adaylık süreci içerisinde Hizmet Birleştirme (PUAN) yapabilir.

 

✔ Aday öğretmen, nöbet , kulüp, sınıf rehberliği görevlerini alabilir. 

✔ Aday öğretmen, başka bir aday öğretmene danışman olarak atanamaz.

✔ Aday öğretmen, görevlendirme dışında idareci olamaz.

bottom of page