top of page

Göreve Başlama Süreci ve Adaylık Eğitimi

Güncelleme tarihi: 15 Tem 2023


GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ


Sözleşmeli öğretmenlikte atamaların tamamlanmasının ardından göreve başlama işlemleri gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre ,ataması yapılanlar, belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır.


1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı


3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), 3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), 3.4. Elektronik Başvuru Formu, 3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi, 3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, 3.7. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.


Yukarıdaki belgeler teslim edildikten sonra bakanlıktan atama kararnamelerinin milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi beklenir. Bu süre belli değildir. Genelde 10 gün ila 3 ay arasında gönderilir. Güvenlik soruşturması yapılan atamalarda bu süre uzayabiliyordu.


Kararname gönderildiğinde ilçe mem size bunu bildirir ve göreve başlatılmak üzere çağırılırsınız. İlçeye gittiğinizde öğretmenlere sözleşme imzalatılır. Ardından okulunuza gider göreve başlama yaparsınız ve okul ilçeye başladığınızı yazıyla bildirir. Ardından ilçeye tekrar gider sözleşme imzalarsınız. Bu sözleşmede haklarınız sorumluluklarınız ve maaşınızla ilgili bilgiler yer alır. 3 yıl boyunca ocak ayında bu sözleşmeyi imzalarsınız.GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA


İlk yıl aday öğretmen olarak görev yapılır. Size müdür tarafından bir danışman atanır ve bu danışman genelde sizin branşınızdan olur. Ancak farklı branştan da olabilir.


Adaylık süreci 3 aşamadan oluşur.


1.AŞAMA yetiştirme süreci olarak adlandırılıyor. Aday öğretmenin yetiştirilmesini kurum, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yapıyor. Okul müdürü, aday öğretmene danışman öğretmen atıyor ve yetiştirme süreciniz başlıyor. Danışman öğretmen genellikle kendi zümrenizden bir kişi olarak belirleniyor. Yetiştirme sürecinde yaptığınız bu çalışmaların hepsini raporlandırarak dosya halinde hazırlamanız bekleniyor.

2.AŞAMA ise adayın ÖBA üzerinden atanan seminerleri alması aşamasıdır.

3.AŞAMA da ise tüm kriterleri sağlayan adayların adaylığı kaldırılır.ADAYLIK SÜRECİ SONRASI


Adaylık sınavını geçtiğinizde sınav sonucunuz MEB tarafından görev yaptığınız ilin valiliğine bildirilir. Ardından vali onayına sunularak adaylığınız onaylanır ve asil öğretmen olarak görevinize devam edersiniz.


Soru: Aday veya asil maaş farkı var mı?


Cevap: Hayır, aday veya asil öğretmenken aynı maaşı alırsınız.SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENKEN KADROYA GEÇİŞ


Sözleşmeli öğretmenlerin 3 yılı doldurduğunda kadroya geçirilme işlemleri MEB tarafından gönderilen kararnamelere göre yapılır. Bu kararname sonrasında sözleşmeler feshedilip kadroya geçiş işlemleri MEBBİS üzerinden yapılarak yeni MEBBİS şifreleri öğretmenlere verilir. Bu işlemleri il-ilçe milli eğitim müdürlükleri yürütür.

2.691 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page