top of page

Diğer Dosyalar 

Öğretmen Dosyası

Öğretmen dosyası, sadece aday öğretmenler için değil tüm öğretmenlerin hazırladığı genel bir dosyadır. İçerisinde yıllık plan, özgeçmiş, Temel Kanun vb belgeler bulunur. Öğretmenin her zaman yanında bulundurması gereken bir dosyadır. Müfettişler adaylık sürecinde adaylık dosyasının yanında öğretmen dosyasını da görmek isteyebilir. 

Öğretmen Dosyası 

 1. Kapak

 2. Türk Bayrağı (Renkli)

 3. Atatürk Resmi (Renkli)

 4. İstiklal Marşı (Renkli)

 5. Öğretmen özgeçmiş (Sizden alacağız.)

 6. Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programı (Branşa göre değişir. 1 adet örnek eklenir.)

 7. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 8. İş takvimi

 9. Yıllık planlar (Branşa göre değişir. 1 adet örnek eklenir.)

 10. Dersine girilen sınıfların listesi (Sizden alacağız.)

 11. Performans çizelgesi 

 12. Proje değerlendirme formu

 13. Şube öğretmenler kurulu kararları (Dönem sonunda ekleyeceksiniz. )

 14. İl zümre tutanakları (Dönem sonunda ekleyeceksiniz.)

 15. İlçe zümre tutanakları  (Dönem sonunda ekleyeceksiniz.)

 16. Yazılı kağıtları ve ayrıntılı puanlanmış cevap kağıdı. (Tarafınızca eklenir.)

Basılı ve mavi klasöre dizilmiş + kargo dahil: 180 TL - (Adaylık dosyası yanında alındığında 140 TL)

Mail üzerinden PDF : 70 TL

Ön kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hazır Ders Planı (Günlük Plan) Dosyası

 

MEB 2022 Eylül Talim Terbiye Kurulu kararı ile günlük planların hazırlanması yeni ismi ''Ders Planı'' olarak tekrar zorunlu hale getirildi. Buna göre artık öğretmenler haftalık olarak işleyeceği ders ile ilgili planlarını belgelendirip okul müdürü onayına sunmak zorundalar. Bu yönetmelik ilgili planları, dosya halinde müfettişler veya teftiş sıfatı ile gelen denetçilere sunmasını kapsıyor. Bu nedenle ekip olarak öğretmenlerimize Ders Planı Dosyası hazırlıyoruz. Ders planları branş, okul, okul müdürü, öğretmen ve sınıf düzeyine özel hazırlanır. Bir yılda verilen Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programını kapsar.

Ders Planı Dosyası İçeriği


1. Kapak
2. Türk Bayrağı (Renkli)
3. Atatürk Resmi (Renkli)
4. İstiklal Marşı (Renkli)
5. Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (Ders Planı Yönergesi)
6. İş takvimi
7. Ders planları (Branş, okul, okul müdürü, öğretmen ve sınıf düzeyine özel hazırlanır. Bir yıldaki tüm haftaları kapsar. Ünitenin veya konunun yapısına göre bazı haftalar birleştirilebilir.)

Ders planları branş, okul, okul müdürü, öğretmen ve sınıf düzeyine özel hazırlanır.  Haftalık olarak yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin planlarını içerir.  Aynı düzey olan sınıflarda şubeler farklı olsa da aynı ders planı geçerlidir. 

Örn: 5/A, 5/B Matematik dersi için bir adet 5. Sınıf Düzeyi Matematik Dersi Ders Planı yeterlidir.

 

Not: Ders planları sadece basılı olarak gönderilecektir.

Fiyatlandırma:

 

Basılı, mavi kapaklı dosyaya dizilmiş Ders Plan Dosyası Ücretleri:

 

1 Sınıf Düzeyi Günlük Plan + Kargo + Mavi Kapaklı Dosya 150 TL 

2 Sınıf Düzeyi Günlük Plan + Kargo + Mavi Kapaklı Dosya 200 TL 

3 Sınıf Düzeyi Günlük Plan + Kargo + Mavi Kapaklı Dosya 250 TL 

4 Sınıf Düzeyi Günlük Plan + Kargo + Mavi Kapaklı Dosya 300 TL 

5 Sınıf Düzeyi Günlük Plan + Kargo + Mavi Kapaklı Dosya 350 TL 

6 Sınıf Düzeyi Günlük Plan + Kargo + Mavi Kapaklı Dosya 400 TL 

Şu anda hazır olan branşların ders planlarına, sınıf düzeylerine ve diğer detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Ön kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sınıf Rehberlik ve Kulüp Dosyaları

Rehberlik ve kulüp dosyaları, öğretmenin üzerine aldığı rehberlik veya kulüp görevinin özetlerini içeren dosyalardır..

Sınıf Rehberlik Dosyası 

1.  Kapak

2. Türk Bayrağı (Renkli)

3. Atatürk Resmi (Renkli)

4. İstiklal Marşı (Renkli)

5  Sınıf Yıllık Rehberlik Çalışma Planı (Sınıf düzeyini sizden alacağız.)

6. Yönetmelik(Sınıf Rehber Öğretmeninin görevleri)

7​. Oturma Planı Örneği 

8. Veli Görüşme Tutanağı Örneği​​

9. Öğrenci Görüşme Tutanağı Örneği

10. Bireyi Tanıma Tekniklerinde Uyulması Gereken Kurallar Listesi

11. Ev ziyaret Formu / Tutanağı Örneği

12. Öğrenci acil durum formu

13. Okul aile birliği karar örneği

14. Yıllık takvim

15. Öğrenci listesi (Tarafınızca eklenir.)

Basılı ve mavi kapaklı dosyaya dizilmiş + kargo dahil: 70 TL 

Mail üzerinden PDF : 35 TL

Ön kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kulüp Dosyası 

1. Kapak

2. Türk Bayrağı (Renkli)

3. Atatürk Resmi (Renkli)

4. İstiklal Marşı (Renkli)

5. Sosyal Kulüp Yıllık Çalışma Planı (Kulüp ismini sizden alacağız.)

6. Çalışma takvimi

7. Kulüp Yıl Sonu Faaliyet Raporu Örneği

8. Sosyal Kulüp Yönetmeliği

9. Kulüp Toplantı Tutanağı Örneği

10. Öğrenci listesi (Tarafınızca eklenir.)

Basılı ve mavi kapaklı dosyaya dizilmiş + kargo dahil: 60 TL 

Mail üzerinden PDF : 30 TL

Ön kayıt ve sipariş için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page