top of page

Öğretmen Görevlendirme İşlemleri

Memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.


Geçici görevlendirme personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından verilecek muvafakat ile mümkün olur. Geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kuruma gönderilir. İlgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilir.1) ÖZEL PROGRAM / PROJE UYGULAYAN OKULLARA GÖREVLENDİRME


A) ÖĞRETMEN DİLEKÇESİ İŞLEMLERİ·


Öğretmen dilekçeleri, her durumda kadrolarının olduğu okula verilecek.


B) KADROSUNUN BULUNDUĞU OKUL İŞLEMLERİ


Öğretmen dilekçeleri, her durumda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek. Öğretmenin yerine görevlendirme yapılması için tedbirler alınacak.


C) KADROSUNUN BULUNDUĞU İLÇE İŞLEMLERİ


Öğretmenin dilekçesi, görevlendirilmek istediği okulun bağlı olduğu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek. Öğretmenin yerine görevlendirme yapılması için tedbirler alınacak.


D) GÖREVLENDİRİLECEĞİ İLÇE İŞLEMLERİ


Öğretmenin görevlendirme talebinin uygunluğu değerlendirilecek. Öğretmenin dilekçesinin tarih ve sayısı ile görevlendirileceği okulun yazısının tarih ve sayısı excel formatındaki tabloya işlenerek Kaymakamlık uygun görüşüyle İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek. Tabloya yazılacak kişi sayısında sınırlama bulunmamaktadır.


Not: Öğretmen dilekçeleri ile okul yazıları, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmeyecek, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde arşivlenecek.DİĞER OKULLARA GÖREVLENDİRME


A) ÖĞRETMEN DİLEKÇESİ İŞLEMLERİ·


Öğretmen dilekçeleri, her durumda kadrolarının olduğu okula verilecek. Görevlendirme talebine ilişkin mazeret veya gerekçe, mazerete ilişkin belgelerin tarihi, sayısı, özeti ve ait olduğu kurum dilekçede açık olarak yazılacak. Varsa, mazerete ilişkin belgeler eklenecek.


B) KADROSUNUN BULUNDUĞU OKUL İŞLEMLERİ


Öğretmen dilekçeleri, her durumda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek.


C) KADROSUNUN BULUNDUĞU İLÇE İŞLEMLERİ


Öğretmenin görevlendirme talebinin uygunluğu değerlendirilecek. Uygun görülürse, öğretmenin dilekçesi, görevlendirilmek istediği okulun bağlı olduğu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Kaymakamlık uygun görüşüyle gönderilecek. Öğretmenin yerine görevlendirme yapılması için tedbirler alınacak.


D) GÖREVLENDİRİLECEĞİ İLÇE İŞLEMLERİ


Öğretmenin görevlendirme talebinin uygunluğu değerlendirilecek. Uygun görülürse, öğretmenin dilekçesinin tarih ve sayısı ile görevlendirileceği okulun yazısının tarih ve sayısı excel formatındaki tabloya işlenerek Kaymakamlık uygun görüşüyle İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek. Öğretmenin görevlendirme talebine ilişkin mazereti veya gerekçesi; tabloya açık olarak yazılacak. Varsa, mazerete ilişkin belgelerin ait olduğu kurum, tarihi ve sayısı ile özeti yazılacak. Tabloya yazılacak kişi sayısında sınırlama bulunmamaktadır.


Not: Öğretmen dilekçeleri ile okul yazıları, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmeyecek, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde arşivlenecek.
14.196 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page