top of page

Ek Ders Nedir? Ek Ders Ödemeleri Nasıl Düzenlenir ve Ne Zaman Ödenir?Öğretmenler için maaş bedeli olarak sorumlu bulundukları 15 saatlik derslerin dışında girdikleri derslere ek ders denmektedir. Ek ders ücretleri girilen ders saati, maaş katsayısı ve enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir.Ek ders ile ilgili ödemeler her ayın son haftası ilgili müdür yardımcısı veya müdür tarafından düzenlenerek ilçe veya il müdürlüklerine puantaj olarak gönderilir. Girilen ders karşılığı verilen ek ders ödemelerine nöbet için alınan ek dersler, sınıf rehberliği karşılığı alınan ek dersler de eklenir. Ödemeler il veya ilçeye göre değişmekle birlikte genelde kurum muhasebeleri tarafından 1-5 gün içinde maliyeye gönderilir ve bankaların ödemeyi öğretmenlerin hesabına transfer etmesi de her ayın 5-10. günleri arasında sağlanır.


Örneğin ekim ayı için alınacak ek ders puantajı okul tarafından ekim ayının sonuna kadar il-ilçe müdürlüklerine gönderilir. İl-ilçe müdürlükleri kasım ayının 1-5'i arasında muhasebe ederek maliyeye gönderir. Maliyenin ise bankalara ödemeleri iletmesi 1-5 gün içerisinde sağlanarak ekim ayının ek dersi kasım ayının 5-10'u arasında öğretmenlerin hesabına geçer.


2.229 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page