top of page

Aday Öğretmenler Sendika Üyesi Olabilir Mi? Sendikanın Avatajları Nelerdir?

Aday Öğretmenler Sendika Üyesi Olabilir Mi?


Aday öğretmenin birçok hakkı asil memur olan öğretmenlerle aynıdır.

Aday öğretmenler, adaylık süreci içerisinde sendikalara üye olabilirler.Sendika üyesi öğretmen ile üye olmayan arasında büyük bir farklılık yoktur. Yasal haklar yönünden eşittirler. Fakat öğretmenlerin örgütlülüğü demokrasi, hak arama ve gerektiğinde savunma açısından önemlidir. Sendika aidatı devlet tarafından karşılanmaktadır.


Ayrıca sendika üyeleri, 3 aylık periyotlar halinde toplu sözleşme ikramiyesi de alırlar.Hiç kimse zorla sendikalı olmaya veya sendikasından ayrılmaya zorlanamaz. Amir veya üstlerin kesinlikle böyle bir hakkı veya yetkisi bulunmamaktadır.


Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.3.593 görüntüleme

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page