top of page

Aday Öğretmenler Seminer Ücreti Alır Mı?

Adaylık süreci; aday öğretmenleri mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlamak üzere tasarlanmıştır.Aday öğretmenlerin katılması gereken iki tür seminer bulunmaktadır;


Birincisi tüm öğretmenlerin katıldığı eğitim öğretim yılı başlamadan önce eylül ayının başında yapılan, kasım ayı 1. ara tatilinde yapılan, nisan ayı 2. ara tatilinde yapılan ve haziran sonunda yapılan eğitim öğretim seminerleridir. Bunlara tüm öğretmenlerin katılımı zorunludur ve katılmayan öğretmenler bunun karşılığında doğan günlük 3 ek ders olmak üzere 5 günlük olan 15 ek dersi alamaz. Aday öğretmenler bu seminerlere katılır ve ek ders ücreti alır. Bu seminerler ÖBA'dan alındığı gibi öğretmenlerin fiilen okula gelmeleri de istenebilir.


İkincisi aday öğretmenlik yetiştirme seminerleridir. Bu seminerler ÖBA'dan alındığı gibi il veya ilçe müdürlüklerinin hazırladığı programlar kapsamında çeşitli salonlarda fiilen yapılabilir. Bunlarla ilgili aday öğretmenlere ödeme yapılmaz ve tüm seminerlere katılımı zorunludur. Bu seminerlerin konuları aşağıdaki gibidir.


Adaylık Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Uzaktan Eğitim-180 saat)


1. Türk Eğitim Sistemi, Millî Eğitim Bakanlığı Tanıtımı ve Ulusal/Uluslararası Programlar


· Türk Eğitim Sistemi · Merkez Teşkilatı · Taşra Teşkilatı · Okul Yönetimi · Okul/Kurum Türleri (RAM, BİLSEM, HEM vb.) · Okul Aile İş Birliği · Sınıf Yönetimi · Uluslararası Programlar (IB, Cambridge, AEFE, Oxford) vb. · Karşılaştırmalı Eğitim · Uluslararası Kurumlar ve Eğitim · Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler


2. Eğitimin Temelleri


· Eğitim Tarihi · Eğitim Sosyolojisi · Eğitim Felsefesi · Eğitim Psikolojisi · Eğitim Hukuku


3. Öğrenci İzleme ve Değerlendirme


· Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Ölçme Türleri · Değerlendirme Türleri · Süreç Odaklı İzleme ve Değerlendirme · Sınıf İçi İzleme ve Değerlendirme · Performansa Dayalı Değerlendirme · Soru Hazırlama Teknikleri · Sınıf İçi Ölçme Sonuçlarının Değerlendirilmesi · Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama


4. Kapsayıcı Eğitim


· Dezavantaj ve Eğitime Yansımaları · Kapsayıcı Eğitimde Öğretim Tasarımı


5. Öğretmenlik Meslek Etiği


· Etik ve ilgili kavramlar · Etik karar verme ve etik dışı davranışları gerekçelendirme · Meslek ve meslek etiği · Öğretmenlik mesleğinde etik sorumluluk · Öğretmenlik meslek etiği ilkeleri · Temel etik ilkelere ilişkin tanımlar · Etik eğitimi ve öğretmenlerin çocukların etik eğitimindeki rolü · Öğretmenlik meslek etiği eğitim programı


6. Öğretmenlikle İlgili Millî Eğitim Mevzuatı


· Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Devlet Memurları Kanunu · Millî Eğitim Temel Kanunu · Öğretmenlik Meslek Kanunu · Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun · Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği · Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği · İlköğretim ve Eğitim Kanunu · Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu · Bilgi Edinme Hukuku · Memur Yargılama Hukuku · Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği · Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği · Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği · Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği · Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


7. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)


· DYS ve DYS Ara yüz Tanıtımı · MEBBİS Tanıtımı · MEBBİS Şifresi Değiştirme · Bilgi Düzeltme · Yetkilerim ve Raporlarım · Hizmeti İçi Eğitim Modülü ve Kurs Başvurusu · Rapor Alma · Kişisel Bilgiler Modülü · e-Okul Tanıtımı Şifre Değiştirme · Kurum İşlemleri Öğrenci İşlemleri · e-Rehberlik Modülü


8. Kültür ve Medeniyetimizin Eğitime Yansıması

  • Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci

  • Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri

  • Dünden Bugüne Öğretmenlik

9. Okul Tabanlı Afet Eğitimi Semineri


· Afet ve Acil Durum ile İlgili Temel Kavramlar · Afet ve Acil Durum Öncesi · Okulda Afet ve Acil Durum · Temel İlk Yardım Bilgileri


10. Uzaktan Eğitim Sürecinde, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

· Dijital Çağ’da Öğretim · Kurumsal Öğrenme Ortamı, Araçları ve İçeriklerin Kullanımı · Dijital İçerik Geliştirme
Adaylık Seçmeli Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Uzaktan Eğitim-30 Saat)1. Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon Uzaktan Eğitim Semineri


· Diksiyon Nedir? · Nefes ve Sesin Kullanımı · Kelime ve Söz Noktaları · Konuşma Türleri ve Etkili Konuşma · Sözsüz İletişim ve Beden Dili


2. Protokol Kuralları Uzaktan Eğitim Semineri


· Sözsüz İletişim ve Beden Dili · Nefes ve Sesin Kullanımı · Duruş Eğitimi ve Görgü Kuralları · Protokolde Temel İlke ve Ögeler · Davranış Protokolü · Giyim ve Bakım Protokolü · Makam Protokolü · Konuk ve Ziyaret Protokolü · Davet ve Ziyafet Protokolü · Toplantı Protokolü · Resmî Yazışma Protokolü ve Protokol Yazıları


3. İnsan Hakları ve Demokrasi Semineri


· İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık ile İlgili Kavramlar ve Tanımı · İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlığın Tarihçesi · İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi · Hukuk Kuralları · Anayasadaki Temel Haklarımız · Vatandaşlık Sorumlulukları · Demokratik Vatandaşlığın Temel Özellikleri · Kültürel Yapıların Demokrasiye Etkisi · Aile İçi Demokrasi · Çocuk Hakları · Demokraside Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi


4. Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Mesleki Gelişim Semineri


· Beden Farkındalığı ve Öz Bakım Gelişimi · Mevsimlik Gezici ve Geçici İşçi Durumundaki Çocuklar · Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenme · Birleştirilmiş Sınıflarda Ölçme ve Değerlendirme · Birleştirilmiş Sınıflarda Planlama · Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi · Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Planlanması · Birleştirilmiş Sınıflarda Grup Çalışması · Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin İlkeleri · Özel Gereksinimli Çocuklar · Doğada Öğrenme · Yaşam Becerilerinin Arttırılması · Okul, Aile ve Köy İlişkisi · Kırsal Kalkınmada Öğretmenin Rolü


5. Çevre ve Sıfır Atık Semineri


· Atık ve Atık Türleri · Sıfır Atık Felsefesi Nedir? · Sıfır Atık Yönetim Sistemi · Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür? · Kirliliğin Temel Sebepleri Nelerdir? · Sıfır Atık Oyunu


6. Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri


· Geçici Koruma Nedir? · Göç ve Göçün Çocuklar Üzerindeki Etkileri · Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Çalışma · Psikolojik Sağlamlık


7. Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi Semineri


· Siber Güvenlik İhtiyacı · Saldırılar, Kavramlar ve Teknikler · Verilerinizi ve Gizliliğinizi Koruma · Organizasyonun Korunması · Geleceğiniz Siber Güvenlikte mi Olacak?

4.063 görüntüleme

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page