top of page

Aday Öğretmen Sınıf Rehber Öğretmenliği Görevi ve Bundan Doğan Ek Dersi Alabilir Mi?

Adaylık süreci; aday öğretmenleri mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlamak üzere tasarlanmıştır.


Aday öğretmenler de asil öğretmenler gibi sınıf rehberliği görevi alabilir. Ancak idareler adaylık eğitimlerinin aksatılmaması amacı ile bu görevi önce asil öğretmenlere tevdi eder.


Okulda ihtiyaç bulunması halinde adaylara da sınıf rehber öğretmenliği görevi verilebilir ve bundan doğan ödemeler ise ek ders karşılığı olarak ödenir.

3.041 görüntüleme
bottom of page