top of page

Aday Öğretmen Derse Girer Mi?


Aday öğretmen bir dersin ön hazırlık, işleniş ve değerlendirme süreci hakkında bilgi edinir. Ders materyali hazırlama ve kullanma sürecini izler ve katılır. Öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili problem alanlarını tanır ve çözümüne yönelik kanaat edinir. Eğitim ortamları ve yönetim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi edinir. Okul içi eğitim faaliyetleri ve sosyal kültürel etkinliklerin uygulanma süreçlerini tanır. Görev yapacağı eğitim çevresini tanır ve sosyal yapısını bilir.Aday öğretmen atandığı okulda göreve başladığı andan itibaren dersine girer. Danışman öğretmen gözlediği dersle ilgili gözlem formlarını doldurur ve ders sonunda aday öğretmenle işlenen dersin değerlendirmesini yapar.


Eğitim ve öğretim süreçlerinde yer alan paydaş kurumlar ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olur. Mesleki gelişimin ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasının önemini fark eder. Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük esaslı faaliyetlerin farkında olur. Eğitim ve öğretim süreçleri ve okul dışı faaliyetler ile ilgili izleme ve değerlendirme raporu hazırlama becerisi kazanır.

3.546 görüntüleme

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page