top of page

Aday Öğretmen Çalışma ve Gözlem Formları Genel Bilgiler

Güncelleme tarihi: 15 Tem 2023


Aday Öğretmen Çalışma ve Gözlem Formları Hedefleri

Aday Öğretmen Ders Gözlem Formu (Form 1)

Not: Form 2, Form 3, Form 4 Rehberlik branşına ve RAM'da çalışan öğretmenlerce doldurulur ve hedefleri aynıdır.


Aday Öğretmen Ders Gözlem Formu, aday öğretmen tarafından yapılacak ders gözlemi uygulamasını kısmi düzeyde yapılandırmak üzere hazırlanmıştır. Gözlem sırasında, gözlem yapılan dersin niteliğine bağlı olarak bazı alanlar gözlem sürecinden çıkarılabileceği gibi yeni gözlem alanları da eklenebilir.


Aday Öğretmen Gözlem Formunun “NOTLAR” bölümü aday öğretmen tarafından doldurularak aday ve danışman öğretmen tarafından imzalanıp Adaylık Dosyasına konulur.


Kaynak: MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzu (Görsel Aşağıdadır.)


Aday Öğretmen Kurum Gözlem Formu (Form 5)


Aday Öğretmen Kurum Gözlem Formu, aday öğretmenlerin yapacakları kurum gözlemi uygulamasını kısmi düzeyde yapılandırmak üzere hazırlanmıştır. Gözlem sırasında, gözlem yapılan kurumun niteliğine bağlı olarak bazı alanlar gözlem sürecinden çıkarılabileceği gibi yeni gözlem alanları da eklenebilir.


Aday Öğretmen Kurum Gözlem Formunun “NOTLAR” bölümü aday öğretmen tarafından doldurularak aday ve danışman öğretmen tarafından imzalanıp Adaylık Dosyasına konulur.


Kaynak: MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzu (Görsel Aşağıdadır.)

Aday Öğretmen Kurul/Komisyon Gözlem Formu (Form 6)


Aday Öğretmen Kurul/Komisyon Gözlem Formu, aday öğretmenlerin yapacakları kurul/ komisyon gözlemi uygulamasını kısmi düzeyde yapılandırmak üzere hazırlanmıştır. Gözlem sırasında, gözlem yapılan kurul/komisyonun niteliğine bağlı olarak bazı alanlar gözlem sürecinden çıkarılabileceği gibi yeni gözlem alanları da eklenebilir.


Aday Öğretmen Kurul/komisyon Gözlem Formunun “NOTLAR” bölümü aday öğretmen tarafından doldurularak aday ve danışman öğretmen tarafından imzalanıp Adaylık Dosyasına konulur. Aday öğretmenin kurul/komisyon gözlemi kurul ve komisyonda doğrudan görevlendirme yöntemiyle yapılır ve görevlendirme onay ya da yazısı Aday Öğretmen Kurum Gözlem Formu ekinde yer alır.


Kaynak: MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzu (Görsel Aşağıdadır.)

Aday Öğretmen Veli Toplantısı/Görüşmesi/Bilgilendirilmesi Gözlem Formu (Form 7)


Aday Öğretmen Veli Toplantısı Gözlem Formu, aday öğretmen tarafından yapılacak veli toplantısı gözlemi uygulamasını kısmi düzeyde yapılandırmak üzere hazırlanmıştır. Gözlem sırasında, gözlem yapılan dersin niteliğine bağlı olarak bazı alanlar gözlem sürecinden çıkarılabileceği gibi yeni gözlem alanları da eklenebilir.

Aday Öğretmen Veli Toplantısı Gözlem Formu “NOTLAR” bölümü aday öğretmen tarafından doldurularak aday ve danışman öğretmen tarafından imzalanıp Adaylık Dosyasına konulur.


Kaynak: MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzu (Görsel Aşağıdadır.)


Danışman Öğretmen Biçimlendirici Değerlendirme Formu (Form 8)

Form 9 Form 10 Form 11 Rehberlik branşı ve RAM'da çalışan öğretmenler tarafından doldurulur ve hedefleri aynıdır.


Danışman Öğretmen Biçimlendirici Değerlendirme Formu aday öğretmene yapılacak rehberlik çerçevesini belirlemek üzere danışman öğretmen tarafından yapılacak gözlem sürecini yapılandırmak üzere hazırlanmıştır.


Danışman Öğretmen Biçimlendirici Değerlendirme Formunun “GÖREVLER” bölümüne, danışman öğretmenin gözlemlerine dayanarak tespit ettiği öneriler yazılır.


Kaynak: MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzu (Görsel Aşağıdadır.)


Aday Öğretmen Çalışma ve Gözlem Formları Doldurulma Yöntemi


Aday Öğretmen Kurum Gözlem Formunun “NOTLAR” bölümü aday öğretmen tarafından doldurularak aday ve danışman öğretmen tarafından imzalanıp Adaylık Dosyasına konulur.


Kaynak: MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzu (Görsel Aşağıdadır.)

Formlar El İle Doldurulabilir Mi?


Aday Öğretmen Yetiştirme Formları, tıpkı okullarda hazırlanan tüm belgeler gibi bilgisayar ortamında doldurulabilir. Islak imzası mavi tükenmez kalem ile atılarak Aday Öğretmen Dosyasına eklenir. Mevzuatta el ile doldurulmalıdır ibaresi geçmez.


MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Programı 4 Ocak 2021'de güncellenmişti. Bu güncellemede daha önceki sistemde el ile hazırlanan formların kaldırıldığı duyurulmuştu. Bu duyuru MEBBİS Aday Öğretmen Modülü Haberler-Duyurular bölümünde hala durmaktadır.


Burada açıkça


  • Aday öğretmen çalışma formları 04 Ocak 2021 tarihinden sonra doldurulacaktır.(11 Ocak 2021'den itibaren doldurulabilir)

  • Çalışma formları haftalık doldurulacak ve ilgili haftanın girişleri bir sonraki hafta başından itibaren yapılabilecektir.

  • Bu tarihten önce elle doldurulan çalışma formları sisteme girilmeyecektir.


ibareleri geçer. Burada eski sistemdeki formların güncelliğini yitirdiği ibaresi geçer.


Kaynak: MEB ÖYGM Aday Öğretmen Yetiştirme Modülü (Görsel Aşağıdadır.)Yeni program ile birlikte geç de olsa Bakanlık yeni form giriş ekranı açmıştır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Faaliyetleri Ne Zaman Başlar?


Mevzuata göre göreve başlanan ilk günden itibaren faaliyetler başlar. Ayrıca 5 iş günü içerisinde danışman öğretmen atamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekir.


Kaynak: Aday Öğretmen Yetiştirme Yönergesi - İndirmek için tıklayınız.

03040515_adayretmenynerge
.docx
DOCX dosyasını indir • 35KB

Yeni Formların Yapısı


Formlar Form 1, Form 5, Form 6, Form 7 olarak aday öğretmenlerin veri girişine açılmıştır. Bilindiği gibi Form 2, Form 3, Form 4 sadece RAM'da çalışan ve Rehberlik branşları için hazırlanır. Diğer branşlar bu formları doldurmaz.
Yeni Kılavuzdaki FaaliyetlerBizim Çalışmalarımız


1 Eylül 2022 itibari ile Aday Öğretmen Yetiştirme Programı güncellenmiştir. Önceki atamalar bakanlığın yayımladığı yönetmelik gereği kendi dönemlerinde var olan yetiştirme programından sorumludur. 1 Eylül 2022 tarihinde ve sonrasında göreve başlayan öğretmenlerimiz son yayımlanan programdan sorumludur. MEBBİS formlarını, tutanak, belge, seminer özetlerini vb. belgeleri içeren Aday Öğretmen Dosyası; danışman, müdür ve aday tarafından imzalanmaya hazır olarak tarafımızca hazırlanmaktadır.


Ogretmenadaydosyasi.com Ekibi Tecrübesi


5 yıllık tecrübemiz ile bize dosya hazırlatan tüm öğretmenlerimize basılı halinin yanında kopyala yapıştır yapılmaya uygun PDF formatlarını da gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Böylece bu formların MEBBİS üzerine eklenmesi öğretmenlerimizce kopyala yapıştır yöntemi ile kolayca yapılacaktır.


Ekip olarak 5. yılımızda tavsiyemiz, kaynaksız bilgilere itibar edilmemesidir. Bize destek veren, soru soran, bilgi ileten, tercih ve takip eden tüm öğretmenlerimize teşekkür eder görevlerinde başarılar dileriz.
10.798 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page