top of page

Danışman Öğretmen Aday Öğretmenin Dersine Girer Mi?

Adaylık süreci; aday öğretmenleri mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlamak üzere tasarlanmıştır.


Aday öğretmenler, Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı doğrultusunda, eğitim kurumu müdürleri ve danışman öğretmenlerin sorumluluğunda eğitim ve uygulama görevlerine tabi tutulur.


Aday Öğretmen Yetiştirme Programına göre aday öğretmenlerin adaylık süreci, uyum eğitimi ile başlar ve Aday Öğretmen Dosyasının hazırlanması ile tamamlanır. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinin, bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmayacak şekilde, planlanması esastır.Danışman öğretmenin adaylık ile ilgili temel görevleri;


a) Aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını gözlemler ve adaylık sürecinde aday öğretmene rehberlik eder.


b) Aday öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek olur ve tecrübelerini aktarır.


c) Eğitim kurumu müdürü tarafından adaylık sürecine ilişkin verilen diğer görevleri yapar.Danışman öğretmenin adaylık ile ilgili ders izleme görevi


Aday öğretmenlerin ders uygulamaları adaylık dönemi boyunca en az beş ders olmak üzere Danışman Öğretmen Biçimlendirici Değerlendirme Formu (Form-8) ile izlenir ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre uygulama görevleri verilerek aday öğretmenin yetişmesi sağlanır.


Danışman öğretmenler yapacakları sınıf ziyaretiyle Form 8’de yer alan form başlıklarına uygun olarak değerlendirmelerini yaparak aday öğretmence yapılmasını gerekli gördükleri gelişimsel görevleri (okuma, inceleme, gözlem vb.) “GÖREVLER” bölümüne yazarlar. Görevler bölümüne yazılanların değerlendirmesi danışman öğretmence yapılarak aday öğretmenin yetişme süreci tamamlanır.

15.697 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page