top of page

Atanan Öğretmen Atandığı Yere Gitmezse Ne Olur?

Türkiye’de binlerce devlet memuru bulunmaktadır. Bu memurlar farklı kadrolarda, farklı görevlerde ve farklı bakanlıklar veya kurumlar bünyesinde çalışabilmektedir. Ayrıca her yıl binlerce kişi devlet memuru olabilmek için hazırlanmakta ve sınavlara girmektedir.


KPSS’den gerekli puanı alıp başvurularını yapan ve istenilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar ilk kez memur olarak atanabilir. Ayrıca her yıl yeniden devlet memuru olarak atananlar da olmaktadır. Bu kişilerin belli bir süre içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu bir durumdur. Eğer belirli bir süre zarfında görevine başlamamışsa ilk kez atanan veya yeniden atanan memur hakkında bazı yaptırımlar veya uygulamalar söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kanun içerisindeki maddeler belirleyicidir. Kanunda ilk kez veya yeniden memur olarak atananların süresinde başlamamaları durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda ilk kez veya yeniden memur olarak atanan kişiler, ikamet ettikleri yerde bir göreve atanmışlar ise atandıklarına ilişkin emri aldıkları günü izleyen iş gününde görev başı yapmak zorundadırlar.


Memurların ikamet ettikleri veya yaşadıkları yerler dışındaki bir yere göreve atanmaları durumunda ise atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içerisinde hareket ederek ve bu 15 günü izleyen iş gününde göreve başlamaları gerekmektedir.Bu durumda eski görevlerinden ayrılma ve yeni görevlerine başlama tarihleri arasında aylıksız 10 günlük ek süre verilir. Bu sürenin sonunda görevine başlamayan memurlar belge ile ispatlayacak bir durum olmadığı takdirde memurluktan çekilmiş sayılırlar. Çekilmiş sayılmaları durumunda ise 1 yıl geçmeden yeniden devlet memuru olamazlar. Çekilmiş sayılmalarıyla birlikte devir ve teslim zorunluluğu olması halinde 3 yıl geçmeden kamu personeli olamazlar. Ayrıca OHAL, seferberlik, savaş halleri ve afete uğrayan bölgelerde görevlerinden çekilmiş sayılırlarsa bir daha devlet memuru olamazlar.3.190 görüntüleme

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page