top of page

Aday Öğretmenlik Ne Zaman Biter? Adaylık Ne Zaman Kalkar?

Öğretmenlerin adaylık süreci, uyum eğitimi ile başlar ve Aday Öğretmen Dosyasının hazırlanması ile tamamlanır. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinin, bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmayacak şekilde, planlanması esastır. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde, eğitim ve uygulamadan oluşan iki temel görevi bulunmaktadır.


Aday öğretmenlerin, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlamaları zorunludur. Aday öğretmenlerden Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlamamalarına bağlı olarak başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.

Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde öngörülen eğitim ve uygulama görevlerini yerine getirip getirmedikleri, Aday Öğretmen Dosyası üzerinden Aday Öğretmen Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir ve Aday Öğretmen Değerlendirme Komisyonu Formu (Form12) doldurulur. Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayan ve en az bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, ilgili mevzuatına göre Valiliklerce kaldırılır.


Yasal mazereti nedeniyle adaylık eğitimine katılamayanlar ile uygulama eksiği bulunanlardan bu eksiklikleri bir yıl içinde tamamlayamayanların adaylık süreci, ikinci yıl içinde bu eksiklikleri giderilecek şekilde tamamlattırılır. İkinci yılda eksik olan görevlerini tamamlayanların adaylıkları yıl sonu beklenmeksizin aynı usulle kaldırılır.

5.127 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page