top of page

Aday Öğretmenlere Atanan Danışman Öğretmenler Ücret Alır Mı?

Aday öğretmenlerin, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlamaları zorunludur.


Aday Öğretmen Yetiştirme Programına göre aday öğretmenlerin adaylık süreci, uyum eğitimi ile başlar ve Aday Öğretmen Dosyasının hazırlanması ile tamamlanır.Danışman öğretmenin, aday öğretmenin atandığı eğitim kurumunda aday öğretmenle aynı alanda olmak şartıyla sırasıyla; başöğretmen, uzman öğretmen, en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenden başlamak üzere öğretmenler arasından belirlenmesi esastır.


Danışman öğretmene aday yetiştirme süreci ile ilgili herhangi bir ücret ödenmemekle birlikte, gönüllülük esasına uygun şekilde danışmanlık görevi verilir.

2.448 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page