top of page

Aday Öğretmenler Yüksek Lisans veya Doktora Yapabilir Mi?

Adaylık süreci; aday öğretmenleri mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlamak üzere tasarlanmıştır.Aday Öğretmenler Yüksek Lisans veya Doktora Yapabilir Mi?


Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin "Diğer İzinler" başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrası "(2) Birinci fıkrada düzenlenen izinler, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verileceklere 17 nci maddede belirtilen amirler, diğer bentlere göre verileceklere 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir." hükümlerine göre yönergenin "İzin vermeye yetkili amirler" başlıklı 6. maddesindeki amirlerce izin verilmektedir.


İşte o madde;

"İzin vermeye yetkili amirler MADDE 6- (1) İzin vermeye yetkili amirler: (Ek: 13/05/2013-943496 Bakan Onayı) Merkez teşkilatında; 1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan, 2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar 3) Daire başkanlarına birim amirleri, 4) Diğer memurlara Daire başkanları, b) Taşra teşkilatında: 1) İl milli eğitim müdürlerine vali, ilçe milli eğitim müdürlerine kaymakamlar, 2) İl milli eğitim müdür yardımcıları ile şahsa bağlı eğitim uzmanları ve maarif müfettişlerine il milli eğitim müdürleri, 3) Şube müdürleri, tesis müdürleri ve okul müdürlerine bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürleri, 4) Diğer memurlardan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri, Yurt dışı teşkilatında; 1) Eğitim müşavirlerine büyükelçiler, 2) Eğitim ataşelerine başkonsoloslar, tarafından verilir."


Mezkur izin yönergesinde belirtildiği üzere de öğretmenlerin ders programları yüksek öğrenim görmelerine fırsat verecek şekilde okul yönetimince ayarlanabilir ve taşra teşkilatında izin vermeye yetkili amir olan eğitim kurumu müdürleri tarafından izin verilebilir.

6.712 görüntüleme

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page