top of page

Aday Öğretmenler Sınavlarda Görev Alabilir Mi?

Güncelleme tarihi: 11 Ağu 2023

Adaylık süreci; aday öğretmenleri mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlamak üzere tasarlanmıştır.
Öğretmenlerin sınav görevlerini düzenleyen MEB Merkezi Sınav Yönergesi kapsamında; aday veya asil öğretmenlerin sınav görevlendirmeleri yapılırken herhangi bir ayrım bulunmamaktadır.


Yönergenin 9. maddesinin c fıkrasına göre öğretmenlerin fiilen farklı bir görevde bulunmaları dışında sınav görevini engelleyen bir madde bulunmamaktadır.


Özet olarak; aday öğretmenler de asil öğretmenler gibi sınav görevleri üstlenip bununla ilgili ücret alabilirler.


Ancak son yıllarda kadrolu adaylar ile ilgili MEBBİS üzerinden sınav görevi alınamadığı bilinmektedir. Sözleşmeli aday öğretmenlerin sınav görevi alabildiği, kadrolu adayların sınav görevi alamadığı gibi sorunlar Bakanlıkça incelenerek öğretmenlerimiz lehine bir uygulama bütünlüğü sağlanmasını temenni ediyoruz.


1.208 görüntüleme

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page